O nás

Našim žiakom ponúkame základnú výuku anglického jazdenia. Ide o pravidelné tréningy, ktorých cieľom je viesť žiaka k samostatnému ovládaniu koňa vo všetkých jeho chodoch (krok, klus, cval). Taktiež sa u nás žiak naučí základnej starostlivosti o koňa, ako je jeho čistenie a strojenie. 

Ambicióznym žiakom ponúkame možnosť športovej výuky jazdenia na koni s účasťou na pretekoch. 

Podmienky jazdenia

 • Výuka je zameraná na aktívne jazdenie, preto je dôležitá pravidelnosť a určitá fyzická a mentálna odolnosť
 • Na riadnu výučbu berieme začiatočníkov aj pokročilých. Min. vek 5 rokov
 • Odporúčame jazdiť 2x do týždňa pre rekreačných jazdcov a 3x  pre tých čo majú záujem o jazdeckú licenciu a pretekanie
 • Váhový limit je do 80kg. Je to z dôvodu, aby prílišná váha jazdca nepreťažovala chrbticu koní
 • Zadeľovanie koní nie je v moci žiaka. 

Jazdecká hodina

 • Trvanie jazdeckého výcviku je 60 min.
 • Výcvik je rozdelený nasledovne:
  • Samostatný žiak si môže pripraviť koňa bez trénera a získava tým viac času na jazdenie.
  • V prípade, že ide o prestupnú hodinu u koňa, jazdec jazdí na koni 60 min. (Ak mal kôň už hodinu predtým a ešte ďalšiu bude mať

Jazdenie na koni má človeku prinášať radosť. Pocit harmónie medzi jazdcom a koňom je jeden z vrcholných okamihov jazdenia. Harmónia je dosiahnuteľná iba za podmienky, že človek rešpektuje potreby koňa a uľahčuje mu jeho bremeno pozorným a trpezlivým prístupom.

Ak kôň nereaguje na pokyn jazdca, problém je v jazdcovi.

Ako spoznám že som začiatočník?

Začiatočník je spravidla človek, ktorý nikdy, alebo len niekoľkokrát sedel na koni. Jeho sed a rovnováha sú nedostatočné na to, aby sa cítil v sedle bezpečne. Nevie používať základné pomôcky na ovládanie koňa. Preto je potrebné, aby jazdil na lonži pod vedením trénera, učiteľa jazdenia.

Ako spoznám, že som pokročilý jazdec?

Pokročilý je spravidla jazdec, ktorý má za sebou viac hodín jazdenia pod vedením kvalifikovaného učiteľa jazdenia. Jeho sed a rovnováha je dostatočná na to, aby sa sám v sedle cítil bezpečne, pozná základné pomôcky na ovládanie koňa a vie ich používať. Bez problémov tak ovláda koňa v kroku, kluse i cvale či už v jazdiarni alebo otvorenom teréne (v prírode). V teréne dokáže s koňom vyriešiť nepredvídané situácie (ruch motorových vozidiel, bicykle, pohyb peších chodcov/turistov, pohyb iných zvierat – pes, bažant a pod.), dobre zvláda koňa v skupine iných jazdcov aj neznámych koní.

Čo potrebujem na jazdenie?

 • jazdecká alebo akákoľvek vlastná prilba 
 • športové oblečenie, pohodlné dlhé nohavice
 • chapsy, ktoré slúžia na ochranu a spevnenie lýtka
 • pevná (najlepšie vyššia) obuv 

Na jazdecký výcvik a vychádzku do prírody je potrebné sa vopred objednať !