Jazdecká škola Svet Koní ponúka výber z nasledovných služieb

Cenník služieb EUR
1

Hodina skupinového jazdenia - (max. 5 žiakov - 1 tréner )

  • žiak si už vie koňa očistiť, nastrojiť, odviesť na jazdiareň, nasadnúť. Vie samostatne kráčať a klusať s pomocou.

Permanentka do skupinovej hodiny (10x60 min.)

  • platí iba pre skupinové jazdenie a má platnosť 3 mesiace od objednania si prvej hodiny.

25 € / osoba

 

230 €

2

Individuálny jazdecký výcvik

 

Výuka športovej jazdy na koni (účasť na pretekoch) cena dohodou

30 € / osoba

 

 /mesiac

 

Deti od 5 rokov príprava na šikovnostné súťaže

Deti od 11 rokov príprava na parkúrové  skákanie 

 
3 Agroturistika - vychádzka skupina (max. 6 osôb) + vedúci skupiny  1,5 až 2 h terénnej jazdy 27 € / osoba
4 Agroturistika - vychádzka na vodítku 37 € / osoba
5 Prenájom koňa na fotografovanie / animoterapia 30 €
6 Agroturistika - vychádzka individuálna ( 1osoba + vedúci ) 1,5 až 2 h terénnej jazdy

30 €/ osoba

Žiakom zdarma zapožičiavame bezpečnostné prilby aj bezpečnostnej vesty.
Ideálne je aby malo každé dieťa vlastné ochranné pomôcky.
Váhový limit je do 100 kg.

Verejný tréning Hungary - Szuhaj Péter
Hubertus 2023
Preteky
Preteky
Preteky
Preteky
Preteky Miskolc